Только так и никак иначе. Тільки так і ніяк інакше.

30.08.2012

«У Церкві не може бути «перевороту» чи «перерозподілу влади», бо це не церковна термінологія і не церковні методи, — сказав зокрема Блаженніший Митрополит Володимир. — Це політична риторика. А політиці немає місця в церковній огорожі. Про це ми говорили неодноразово. І свої слова підтвердили діями, коли засудили так зване «політичне православ’я». Політика розділяє, а Церква має об’єднувати».

«В Церкви не может быть« переворота » или « перераспределения власти », ибо это не церковная терминология и не церковные методы, - сказал в частности Блаженнейший Митрополит Владимир. - Это политическая риторика. А политике нет места в церковной ограде. Об этом мы говорили неоднократно. И свои слова подтвердили действиями, когда осудили так называемое «политическое православие». Политика разделяет, а Церковь должна объединять ».